Πελματογραφία

Ο πελματογράφος είναι μια διαγνωστική ιατρική συσκευή, που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή  ραδιενέργεια και μπορεί να εφαρμοστεί άνετα σε ενήλικες και παιδιά.

Αποτελείται απο χιλιάδες αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν την βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις και με αυτό τον τρόπο καθιστούν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλαγγες και παθήσεις των κάτω άκρων.

Διαθέτει αισθητήρες και εντοπίζει με ακρίβεια την κατανομή βάρους, τις μηχανικές πιέσεις, το χρόνο βάδισης, τον άξονα του σώματος και την ισορροπία του τόσο κατά την στάση, όσο και κατά την βάδιση.

Πραγματοποιεί στατική και δυναμική ανάλυση, καθώς και κινητική ανάλυση βάδισης. Το πελματογράφημα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υψηλές φορτίσεις που ασκούνται στο πέλμα και το χρόνο παραμονης τους, την ισορροπία του ασθενούς σε σχέση με το κέντρο βάρους του σώματός του, την ανάλυση της βάδισης στις διαφορετικές φάσεις στήριξης και αιώρησης καθώς και την φόρτιση της ποδικής καμάρας.

Αξιολογόντας αυτές τις μετρήσεις και τις πληροφορίες του πελματογραφήματος κατασκευάζονται ειδικά ορθωτικά πέλματα αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ασθενή.