Θεραπεία

ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Κρυοθεραπεία
  • Κρουστικός υπέρηχος

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Tens
  • BIOFEEDBACK
  • ΙΟΝΤΟΦΟΡΕΣΗ
  • Πελματογραφία
  • Δυναμική και Στατική ανάλυση Βάδισης

Low back pain

  • Diamagnetic pumb

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ